Kosmiczny hotel

"Subspace Hostel" ze stolicy Chorwacji, Zagrzebia, uznany za najlepszy hostel Europy Środkowo-Wschodniej. Wyróżnienie wręczono w Kijowie na Ukrainie. Hostel zapewnia swoim gościom doznania zbliżone do tych na statkach kosmicznych. Dopracowania wymaga być może kwestia stanu nieważkości.