Czerwony dywan 10.10.2016

Rafał Mroczek został ojcem! Czy Beata Kozidrak wróci do Lublina? Maciej Musiał pasowany na studenta akademii teatralnej. Julia Wróblewska rzuca karierę (ale nie „M jak miłość”), by zdać maturę. Edyta Górniak padła ofiarą fałszerzy. Podrabiają jej ubrania. Piotr Zelt został przyszywanym dziadkiem.